Liczba odwiedzin strony: 18635 Osób na stronie: 1
 

Błońska-Nowak Stanisława, mgr notariusz

 
 
Błońska-Nowak Stanisława, mgr notariusz
 
Bandrowskiego 3 lok. 5
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 187 poz. 1938 - Określenie wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1....
Monitor Polski 1997 Nr 45 poz. 445 - Kwalifikacje, stopnie i tytuły zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasady i tryb ich uzyskiwania
ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasad i trybu ich uzyskiwania. (M.P. z dnia 23 lipca 1997 r.) Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Zarządzenie określa zasady i tryb uzyskiwania kwalifikacji...